Sunday, January 11, 2015

เปิดเทอมใหม่ 2/2557 วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

 เปิดเทอมวันแรกวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) มีนักศึกษาแขนงวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ภาคปกติ กลุ่ม 101 มาเรียน 18 คน และกลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา มาเรียน 6 คน อาการน่าเป็นห่วง ต้องเหนื่อยอีกแล้ว ขยันให้มากๆนะครับ เพราะอาจารย์จัดเต็มอยู่แล้ว สั่งการบ้านไว้แล้วที่เมนู แบบสำรวจ ด้านบน เร่งทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ ก่อนเข้าเรียนคราวหน้านะครับ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...